Web �ye paneliturkuaz rss haber kayna��

Alternatif Yaz� - FLASH

Get Adobe Flash player

Ekibimiz

 

Web Tasarm ve Gelitirme

Cihangir TAKIN
GSM : 0544 565 40 81


Sat Danman & Web Tasarm

Bar AHN
GSM : 0532 377 65 79
GSM : 0544 286 90 12

 

 


 

Hizmet artlar collapse

  ANLAMANIN TARAFLARI

  1. Bu anlama,Turkuaz  internet Hizmetleri ile,Turkuaz internet Hizmetleri'nden Web Barndrma ve Alan ad hizmeti almak isteyen tüzel veya özel kiilik (bundan sonra MÜTER olarak anlacaktr) arasnda akdedilmitir.
   

  2. Bu anlama Turkuaz internet Hizmetleriile MÜTER arasnda akdedilmi olup üçüncü ahslar kapsayacak ekilde geniletilebilir. MÜTER, Turkuaz internet Hizmetleri''nin bu anlama çerçevesinde kendisine sunduu imkanlar, bir yarar karlnda üçüncü ahslarn kullanmna veya yararna sunabilir. MÜTER Bayilik hesab bulunmad takdirde bu imkanlarn tamamn veya bir ksmn kiralayamaz ya da satamaz.
   

  VERLECEK HZMET :
   

  3. Bir internet hizmetleri kuruluu olarak Turkuaz internet Hizmetleri, iinternete bal sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, iinternete bal olup web andan (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. MÜTER, Turkuaz  internet Hizmetleri'nin salad bu yazlm ve donanmdan yararlanarak iinternete bir takm bilgileri web sayfalar eklinde yerletirmek ve internet üzerinden mesaj al veriinde bulunmak istemektedir.

  4. Verilecek hizmet aadaki bileenlerin bir ya da bir kaçndan olumaktadr:


  (a) Web Alan: Turkuaz internet Hizmetleri'nin salad, iinternet www ve elektronik posta servislerine bal bilgisayarlarda, MÜTER'nin kullanm için ayrlan alan. Bu alana, MÜTER'nin iinternet kullanclarna www yoluyla sunmak istedii her tür dosya, dosyalar yerletirmek için açt dizinler, MÜTER'nin kullanm için açlan elektronik postalarn teslim alnmak üzere bekledii alan, MÜTER'ye ait web sayfalarna ilikin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduu alanlar dahildir.


  (b) Elektronik Posta: Turkuaz internet Hizmetleri tarafndan, MÜTER'nin, internet üzerinden mesaj almakta kullanaca posta kutular. Turkuaz internet Hizmetleri, MÜTER'nin hizmetine ayrd posta kutularna, iinternetin herhangi bir kullancs tarafndan gönderilen mesajlar, MÜTER tarafndan teslim alnncaya kadar bekletecektir.


  (c ) internet Trafii: Direkt olarak MÜTER'den kaynaklanan veya MÜTER'nin iinternet kulanclarnn eriimine açt dosya, e-mail gibi bileenlere erimek isteyen herhangi bir iinternet kullancsndan kaynaklanan, ve Turkuaz  internet Hizmetleri'nin salad sunuculardan geçen bilgi al-verii. internet trafii tanm, her iki yönlü veri akn kapsamaktadr.

  (d) Alan ad: MÜTER, Turkuaz internet Hizmetleri'ne iinternet üzerinde yaynlanmak üzere bir alan ad sipari edebilir. Bu alan adn Turkuaz internet Hizmetleri, MÜTER adna alacak ve MÜTER'nin kendi istekleri dorultusunda tanmlayacaktr.
   

  VERLECEK HZMETN FZKSEL SINIRLARI :


  5. Turkuaz internet Hizmetleri tarafndan, MÜTER'ye verilecek hizmetler, MÜTER'nin seçtii pakete göre fiziksel snrlamalara tabidir..
   

  6. MÜTER'nin yararland veya yararlanmak istedii hizmetlerin bu snrlar amas durumunda Turkuaz internet Hizmetleri ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.
   

  HZMET SINIRLAMALARI :
   

  Snrlamalar :
  (a) Turkuaz internet Hizmetleri'nin sunduu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kiiye, bu kiilerin istekleri dnda elektronik mesaj gönderilmesi,


  (b) Turkuaz internet Hizmetleri'nin sunduu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yaynlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanl, yanltc, hileli bilgilerin bulunmas veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulmas,


  (c ) Turkuaz nternet Hizmetleri'nin sunduu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postalarn "gönderen" ksmnda yanl veya aldatc bilginin bulunmas. Gönderilecek tüm elektronik postalarn gönderen ksmlarnda, bu hizmeti kullanmaya yetkili klnm kiinin ismi ile Turkuaz nternet Hizmetleri tarafndan verilen hizmet kapsamnda verilmi veya bu kiinin kanuni olarak kullanma hakkna sahip olduu bir baka elektronik posta adresi bulunmaldr. "Gönderen" ksmnda bulunacak elektronik posta adresi ulalabilir ve gerçek bir adres olmaldr.


  (d) Turkuaz  internet Hizmetleri tarafndan sunulan herhangi bir hizmetin, MÜTER'nin kullanma veya erime veya okuma yetkisine sahip olmad bir ksmna eriilmesi veya okunmas.

Hesap Numaralarmz collapse

Havale Yapabileceiniz
Hesap Numaralar
Banka Ad : GARANT BANKASI
ube Kodu : 500
Hesap No YTL: 6687966
Hesap Sahibi: Cihangir Takn
 
Banka Ad : HALK BANKASI
ube Kodu : 672
Hesap No YTL: 01003307
Hesap Sahibi: Cihangir Takn

 
Üye Giri�i
 
 


Hızlı İletişm Kutusu
Name Server Bilgilerimiz
ns1.turkuaztasarim.com
ns2.turkuaztasarim.com
 
Submit Link to Allinks Directory - Friendly quality web links directory. Web sites organized by category. Links exchange.
Aradur.com | Arama Motoru Cihangir Taşkın Ankara Keçiören Web Site Yaptırma - Armut.com
 
sitemap.xml